Det skal bli vanlig å bruke en samtalegruppe når man opplever et livsproblem.

Vår visjon

Vårt arbeid bygger på troen på menneskers iboende krefter og verdien av å arbeide med egne problemer innenfor et støttende fellesskap. Vår visjon er at det skal bli vanlig å bruke en samtalegruppe når man opplever et livsproblem. 

Verdier

  • Åpenhet: Vi vektlegger raushet og ¨å anerkjenne det normale ved å oppleve et livsproblem.
  • Ansvar: Vi mener enkeltmennesket har ansvar for egen livssituasjon og helse, og å finne en måte å leve med, håndtere og/eller forsøke å løse sine livs- og helseproblemer. Å ta ansvar kan like gjerne bety at man ber om hjelp når man trenger det, som at man skal prøve å løse ting på egenhånd. 
  • Empowerment/egenkraftmobilisering: Vi tror at mennesker har iboende ressurser, kan ta ansvar for egen livssituasjon og eierskap til egne problemer. Vi tror på at samspill mellom deltakere i samtalegrupper kan bidra til at den enkelte oppnår bedre selvinnsikt, og oppdager egne ressurser som kan tas i bruk for å bedre egen livssituasjon.
  • Mangfold: Vi verdsetter forskjellighet og gjensidig læring.
  • Tillit: Vi mener det er viktig å bygge tillit, gi tillit, og ha mot til å vise tillit.
  • Langsiktighet: Vi ønsker å drive et langsiktig arbeid for å gjennom kunnskap påvirke folks holdninger til selvhjelp og selvhjelpsstrategier, både individuelt og i grupper.