Våre oppgaver

Informasjonsvirksomhet

Selvhjelpsgrupper kalles hos oss samtalegrupper Vi skal... 
 • spre informasjon om hva en samtalegruppe er og hvordan den fungerer.
 • spre kunnskap om nytten av samtalegrupper, og hvem tilbudet passer for.
 • Spre kunnskap om rammene, prinsippene og verktøyene som gjør at gruppene kan styre seg selv på en trygg og god måte. 
 • Bryte ned fordommer og myter knyttet til det å gå i en samtalegruppe. 
 • Formidle hvordan samtalegrupper bygger et rausere, varmere og mer tolerant samfunn. 

Rekruttering og opplæring av frivillige

Våre veiledere er frivillige, og vi prioriterer derfor... 
 • verving, opplæring og oppfølging av frivillige som kan gjennomføre kartleggingssamtaler med interesserte, samt sette i gang og følge opp samtalegrupper.
 • å arrangere samlinger hvor de frivillige kan øve på igangsetting og ledelse av grupper.

Tilrettelegging, igangsetting og oppfølging av samtalegrupper
Vi tilbyr et gratis lavterskeltilbud som skal være tilgjengelig og enkelt å komme i gang med. Våre oppgaver inkluderer derfor å... 

 • ta imot henvendelser fra mennesker som er interessert i samtalegruppe.
 • gjennomføre individuelle kartleggingssamtaler for å avklare forventninger og behov. 
 • henvise mennesker videre dersom samtalegruppe ikke er riktig tilbud.  
 • organisere gratis møterom for gruppens første møter, som gruppen booker på egenhånd i etterkant.  
 • delta på 1–3 møter for å starte opp gruppen på en trygg og god måte. 
 • besøke gruppen etter at de har møttes 3-5 ganger på egenhånd.
 • følge opp gruppen og deltakerne forløpende etter behov. 

Samarbeid og nettverksbygging

Vi tror et godt psykisk helsetilbud er ett der de ulike instansene kommuniserer godt med hverandre. Vi ønsker derfor å...

 • sette opp regelmessige møter med kommunale lavterskeltilbud, spesialisthelsetjenesten og andre organisasjoner for å finne ut hvordan vi best kan samarbeide. 
 • invitere lokale aktører som driver selvhjelpsarbeid til erfaringsutveksling, faglig påfyll og å utforske muligheter for samarbeid på tvers.
 • være initiativtaker til, og koordinator for, et interkommunalt selvhjelpsnettverk.  
 • samarbeide med LINK sentrene i Oslo, Bergen, Trondheim og Porsgrunn. 

I denne videoen forteller vår daglig leder, Lizett, mer om vårt arbeid i kommunen, og hvorfor selvhjelpsgrupper er et viktig og fremtidsrettet tilbud.