Livet har blitt lettere å leve"

Vi tilbyr et gratis lavterskeltilbud til deg som har det vanskelig. Du trenger ingen bestemt diagnose eller oppfylle noen krav for å gå i samtalegruppe hos oss. Under er en video fra Selvhjelp Norge der gruppedeltakere forteller om sine erfaringer. 

Hva gjør vårt tilbud unikt?

  • Gruppene settes ofte sammen på tvers av diagnose/livsproblem, kjønn og alder.  Deltakerne kan selv ha utfordringer eller være pårørende til noen som har det. Vi passer på at alle møter noen de vil kjenne seg igjen i. Vår erfaring er at mangfoldet er en stor ressurs i gruppene. De lærer mye av hverandres ulikheter samtidig som de erfarer at de har mange av de samme tankene og følelsene.
  • Vi setter også i gang samtalegrupper hvor deltakere har en ting til felles, feks at de har samme rolle eller i samme situasjon. Eksempler kan være pårørende til demente, eller foreldre til barn som sliter med ulike ting.  
  • Samtalegruppene settes sammen fortløpende ettersom mennesker tar kontakt med oss. Ventetiden er derfor kort, og varierer fra 2 - 6 uker fra bli-kjent samtalen til gruppen er i gang. 
  • En utdannet igangsetter setter gruppen i gang. De skriver under taushetserklæringen, får god opplæring i metoden og verktøyene som skal holde samtalen god og nyttig. Igangsetteren deltar også på gruppens første møte for å skape nødvendig trygghet. 

  • Gruppen møtes så på egenhånd 3 - 5 ganger før igangsetteren kommer på besøk for å se til at alle har det bra, føler seg trygge og sikre at samtalen er hjelpsom. Gruppene får jevnlige besøk for å sikre en god prosess, men jobber i hovedsak på egenhånd. Igangsetteren kan for øvrig kontaktes når som helst dersom det skulle være behov for det. 

  • Andre tilbud om samtalegrupper har en fagperson som leder hvert møte. Erfaringer viser at deltakerne i lederløse grupper tar enda større ansvar for egen situasjon og prosess for å komme seg videre, De føler seg også friere til å utveksle erfaringer uten en fagperson som vurderer, analyserer og gir råd. 

  • Det er ingen tidsbegrensning på tilbudet. Deltakerne kan gå i gruppen så lenge dem har behov for det. 
  • Selvstyrte samtalegrupper basert på vår metodikk hjelper mennesker å hjelpe hverandre kostnadsfritt og uten å oppta store administrative ressurser.

Tror du en samtalegruppe er noe for deg? Ta kontakt for en uforpliktende samtale.
Har du spørsmål? Vi har samlet noen spørsmål og svar her, eller ta kontakt med oss for flere svar.