Ansatte og styret i LINK Tromsø og omegn

Daglig leder Lizett Ulrika Skottestad

Lizett Ulrika Skottestad er utdannet sosiolog ved Universitetet i Tromsø. Fag-kombinasjonen er sosiologi, psykologi og pedagogikk. I tillegg har hun en Mastercoach utdannelse i Leadership By Heart Academy.

Hun har jobbet med å støtte mennesker hele livet. Om hennes arbeidserfaring kan det nevnes 13 års erfaring som regionkontorleder i Norges Handikapforbund Nord-Norge, 7 års erfaring fra undervisning i barneskolen, hun har drevet sitt eget coachingforetak siden 2016, vært fagkonsulent ved Støttesenter mot incest og seksuelle overgrep og daglig leder for Selvhjelp Norges distriktskontor for Nordland, Troms og Finnmark.

Hennes filosofi er at vi alle gjør så godt vi kan ut fra egne forutsetninger, at vi alle har de ressursene vi trenger i oss selv - men at vi av og til trenger hjelp utenfra til å ta dem i bruk. 


Styreleder Inger Berit Stene

Inger Berit Stene har vært ansatt i Selvhjelp Norge i 12 år, hvorav 11 av årene har hun jobbet i Nordland, Troms og Finnmark. Hun er utdannet sykepleier, med tillegg i blant annet folkehelse. Hun har lang erfaring med selvhjelp i form av å motivere mennesker til å ta i bruk egne ressurser, enten på individnivå eller sammen med andre. Hun har også undervist studenter på selvhjelp som verktøy i hverdagen som student og i etterkant overfor den jobben man skal gjøre for å håndtere hverdagen best mulig. 

Nestleder Tone Sedolfsen

Tone Sedolfsen jobber til daglig på Losen lavterskelsenter i Tromsø kommune. Losen er et kommunalt lavterskelsenter for psykisk helse og rus, og jobber ved et team som heter Rus- og psykisk helse hjelp. Hun er utdannet psykolog med spesialisering innenfor rus- og avhengighetsproblematikk, og jobber i dag spesielt mye med pårørende innenfor psykisk helse- og rusfeltet med både gruppebehandling og individuell behandling. 

Økonomiansvarlig Pål Berger

Pål Berger jobber i dag som rådgiver folkehelse i Blå Kors. Han har en utdanning innenfor markedsøkonomi og har tidligere jobbet som erfaringskonsulent i Stavanger kommune og regionansvarlig i RIO. Pål har en egenerfaring med rus som han nå bruker aktivt for å hjelpe andre mennesker i samme situasjon. Han er blitt en dreven foredragsholder innenfor fysisk aktivitet, recovery og folkehelse, og han kurser også mennesker til å bli Treningskontakt.