Spørsmål og svar

1. Hva er en samtalegruppe?

En samtalegruppe er en gruppe satt sammen av 4-8 deltakere som møtes fast over tid. Når deltakerne møtes, snakker de om det hver enkelt deltaker har behov for å snakke om, og deler erfaringer med hverandre. Slike samtalegrupper kan også kalles selvhjelpsgrupper fordi hver deltaker hjelper seg selv i fellesskap med de andre. 

2. Hva skjer når jeg tar kontakt? 

Først får du en uforpliktende bli-kjent samtale med oss. I samtalen fortelle du om deg selv og det du som opplever som vanskelig, vi forteller om hvordan gruppene fungerer, og sammen finner vi ut om en samtalegruppe er riktig for deg. 

Deretter inviteres du til et igangsettermøte hvor du får møte de andre 3 - 7 personene du vil gå i gruppe med. Deltakerne i en gruppe har ofte ulik alder, kjønn og problemer. Erfaringene viser at deltakerne kjenner seg igjen i hverandres tanker, følelser og erfaringer selv om man ellers er forskjellige. Alle skal føle likhet med de andre i gruppen. 

Gruppen får felles opplæring i hvordan dere skal jobbe sammen, og dere får 3 ulike verktøy som hjelper dere å holde samtalen god og nyttig for alle sammen. Veilederen er med dere på det første ordinære møtet, og kommer etterpå på besøk med jevne mellomrom for å sikre en god prosess hvor alle føler seg trygge og har det bra. 

Du fortsetter å gå i gruppa så lenge du ønsker. Om noen deltakere ønsker å fortsette lenger enn andre, kan nye deltakere komme til og veilederen starter dere som en ny gruppe. 

3. Hvor ofte møtes gruppen og hvor lenge om gangen?

Til å begynne møtes gruppen ukentlig. Hvert møte varer i to timer med en liten pause i midten. Etter hvert som dere har kommet godt i gang med prosessen og har blitt godt kjent og trygge på hverandre, så kan dere gå over til å møtes annenhver uke. 

4. Hvem passer samtalegrupper for? 

Samtalegrupper passer for deg som har det vanskelig og ønsker deg noen å prate med. Deltakerne våre har ulike problemer, men noen av tingene de sliter med er: Føler seg alene med å ha det vanskelig, mangler et sted/noen å høre til, ensomhet, depresjon, sorg, sosial angst, uro, utbrenthet, følelse av å ha mistet seg selv, en krevende jobb, følelse av mislykkethet, vanskelig å "komme i gang" med livet, tunge tanker, samlivsbrudd og mye mer. 

Det passer også godt for deg som står i en vanskelig situasjon som pårørende. Mange pårørende har behov for å få prate om sine egne følelser og bekymringer i en trygg arena, og øve på å ta vare på seg selv i en krevende situasjon. 

Samtalegruppen skal være en arena hvor du kan få snakke uten filter. Da er det viktig at du ikke kjenner til de andre deltakerne fra før. Du skal få møte mennesker som ikke kjenner deg fra før, og som du ikke trenger å forholde deg til ellers utenom møtene. Dersom du skulle kjenne noen av de andre deltakerne så finner vi en løsning på det. 

5. Er det noen tilbudet ikke er egnet for? 

For å gå i en samtalegruppe må du være i stand til å prate om det du opplever som vanskelig etter hvert som du blir kjent med de andre og trygg i gruppen. (Det er naturlig at dette kan være vanskelig i begynnelsen i gruppen.) 

I en gruppe skal deltakerne både prate selv og lytte til hverandre, så det er viktig at du også er i stand til å lytte til andre sine erfaringer. Her er det viktig å presisere at det ikke er forventet at du skal løse andres problemer, men låne dine ører og kanskje er det noen tanker eller spørsmål som dukker opp i deg mens andre prater som du vil dele. Det er ofte veldig nyttig å få andres blikk på egen situasjon som man lett ser seg blind på. 

Samtalegrupper kan være et godt supplement mens du går til psykolog eller psykiater. Luft gjerne ønsket om å gå i samtalegrupper med legen eller terapeuten din, eller ta kontakt med oss direkte så finner vi ut om samtalegruppe kan passe for deg. Det er 18 års aldersgrense for å gå i en selvstyrt samtalegruppe. 

6. Virker samtalegrupper? 

Det finnes ingen løsning som er perfekt for alle, men vi mener samtalegrupper er et nyttig tilbud for veldig mange! Metoden vi bruker er vitenskaps- og forskningsbasert. Deltakerne forteller at gruppen gir dem er god og viktig følelse av å høre til. De mottar og gir viktig støtte og omsorg for hverandre, de kjenner seg mer normale, dem føler seg mindre alene/ensomme, kjenner seg roligere og tryggere i seg selv, de setter mer grenser i hverdagen, og er blitt mer åpne med andre om hvordan dem har det.

7. Jeg vet ikke om jeg tør, hva bør jeg gjøre? 

Samtalegruppen er en trygg arena hvor alle er i "samme båt". Alle skriver under en taushetserklæring som handler både om hvem som går i gruppen og hva som blir sagt på møtene. Alle får felles opplæring i hvordan dere jobber sammen for å få en god og trygg prosess. Hvis du synes det høres skummelt ut, la oss starte med en uforpliktende samtale så vi kan snakke litt om det du er urolig for. Vi kan også forklare nærmere hva du kan forvente, og sammen kan vi se om vi finner en løsning. Er det ikke verdt et forsøk? Om man etter oppstart opplever at det ble feil å gå i gruppen, så kan man slutte når man vil etter en samtale med veileder. 

8. Hvor ofte starter dere nye grupper? Må jeg vente lenge? 

Vi starter nye grupper fortløpende igjennom hele året, så du vil bli satt i gruppe så fort vi har nok deltakere vi tror vil passe for deg å være sammen med.  De fleste får starte i en samtalegruppe innen fire uker etter bli-kjent samtalen. 

9. Hvor møtes gruppene?

Vi hjelper til med å finne et egnet lokale til møtene. Møtelokalet er gratis og nøytralt. Det kan for eksempel være ett av de tre grupperommene på Tromsø bibliotek, i et møterom hos Røde Kors eller Ung Arena Headspace Tromsø. Dersom man velger seg grupperom på biblioteket så booker gruppen selv rommet fra uke til uke, mens dersom man velger seg et lokale hos en organisasjon så får man et fast rom til det tidspunktet som gruppen selv velger under oppstartsmøtet.  

10. Blir det servert mat og drikke?  

Det er ingen servering på møtene for vi ønsker at dere skal holde mest mulig fokus på samtalen. Hver enkelt deltaker kan ta med seg noe å drikke eller spise selv. Etter hvert som gruppen har blitt god kjent og kommet godt i gang med prosessen, kan dere også velge å møtes på en kafe eller ha samtalen mens dere går en tur sammen. 

11. Hva skjer om vi ikke går overens og det oppstår en konflikt? 

Vi setter sammen grupper vi tror vil fungere godt sammen. På det første møtet hvor vi setter gruppen i gang så snakker vi om ulike utfordringer som kan oppstå og hva dere kan gjøre for å løse dem. Vi besøker gruppene jevnlig hvor vi kan hjelpe gruppene å justere underveis og finne løsninger om noe har oppstått. Vi ringer også alle en og en for å sikre at alle har det bra. 

Erfaringene så langt er at det går veldig bra i gruppene og at det sjelden er utfordringer. Veileder er rask å bistå dersom noe skulle oppstå. Det aller meste kan løses igjennom samtaler i gruppen, men skulle du føle at gruppa er helt feil for deg kan løsningen være å begynne i en ny gruppe. 

12. Hvorfor må jeg skrive under på en taushetserklæring? 

Vi vil at alle skal føle seg trygge i gruppa, og at dere respekterer hverandres behov for at det som kommer frem ikke blir spredd videre. Taushetserklæringen er nødvendig for at alle skal føle seg trygge nok til å åpne seg opp om det som føles vanskelig.

13. Hva om noe kommer frem i gruppa som skremmer meg eller gjør meg bekymret for en annen deltaker? 

Dette skjer heldigvis sjelden, men om det skulle skje så kontakter du din veileder som vil ta tak i situasjonen. 

Fant du ikke svar på det du lurte på? Da håper vi du tar kontakt for en uforpliktende samtale så vi kan svare deg så godt vi kan.