Mandag - fredag kl. 08.30-15.30 

LINK Tromsø & Omegn

Hjelp deg selv sammen med andre

Har du det vanskelig og trenger noen å snakke med?

Føler du deg alene med dine problemer og trenger å sette ord på hvordan du egentlig har det? Hadde det vært godt å bli lyttet til av vanlige mennesker med egne problemer, og som deler tanker og følelser du kan kjenne deg igjen i? 

Vil tilbyr en nøytral og trygg samtalearena for alle som har det vanskelig – uansett om du selv har problemer eller om du er pårørende til noen som har det. Tilbudet er gratis for alle over 18 år, og du trenger ingen henvisning fra fastlege for å benytte deg av det. 

En samtalegruppe består av 5 - 8 faste deltakere som møtes regelmessig for å snakke om hvordan man har det, og støtte hverandre til å få det bedre. En fagperson hjelper gruppen i gang med gode samtaleverktøy og følger dem opp jevnlig underveis. 

Deltakerne forteller oss at det er godt å tilhøre samtalegruppen, og at dem føler seg mindre alene og mer normale. Mange sier at dem har blitt tryggere i seg selv og mer åpen om hvordan dem har det. Mer ro i hverdagen og økt livskvalitet er også rapportert. Får man det bedre i seg selv kan man ofte fungere bedre i jobb/studier, i familielivet etc. 

Kontakt oss for å få en uforpliktende bli-kjent samtale så vi kan fortelle mer om hvordan gruppene fungerer, svare på spørsmål og du kan fortelle oss hva du trenger. Du kan sende mail til linktromso@gmail.com eller ringe oss på 413 33 186.

"Livet har blitt lettere å leve etter at jeg startet i gruppen. Det hjelper å vite at jeg har de andre når de tunge tankene kommer. Jeg kjenner ikke på angsten i dag som før."


LINK Tromsø og omegn skal bidra til:

  • Å fremme god psykisk helse og bidra til livsmestring blant innbyggerne i Tromsø. Dette gjør vi ved å tilby et gratis lavterskeltilbud bestående av selvstyrte samtalegrupper. I disse gruppene kan mennesker hjelpe seg selv i et gjensidig fellesskap med likesinnede. Gruppene er et tilbud både til direkte berørte og pårørende.
  • Å redusere opplevelsen av ensomhet og utenforskap. Forskning og erfaring viser at den gjensidige sosiale støtten, tilhørigheten, aksepten og gjenkjennelsen som deltakerne opplever i en slik gruppe, reduserer ensomhet og utenforskap. Den gir også økt indre trygghet, mestringsfølelse, håp og økt livskvalitet.

LINK Tromsø & Omegn er finansiert med  tilskudd fra:

 Tromsø kommune og 

Sparebankstiftelsen Sparebank 1 Nord-Norge