Mandag - fredag kl. 08.30-15.30 

LINK Tromsø & Omegn

Hjelp deg selv sammen med andre

Har du det vanskelig og trenger noen å snakke med?

Har du behov for et pusterom på et nøytralt sted hvor du kan sette ord på hvordan du egentlig har det, og hvor de som lytter er vanlige mennesker som deg som sliter med sitt, men som ikke er en del av ditt daglige liv? Da kan du kontakte oss i LINK Tromsø og omegn. 

Tilbudet vårt om samtalegrupper er både til deg som er direkte berørt av noe vanskelig og til deg som står i en krevende situasjon som pårørende. 

En samtalegruppe består av 4 - 8 faste deltakere over 18 år som ønsker noen å snakke med. En samtalegruppe kan også kalles for en selvhjelpsgruppe i betydningen at den enkelte hjelper seg selv i et støttende fellesskap med andre likesinnede.

Gruppen møtes jevnlig for å snakke om det den enkelte har behov for, og støtte hverandre i en prosess for å få til endring og finne veien videre. Deltakerne får forskningsbaserte rammer og verktøy for å holde samtalen konstruktiv og fremtidsrettet.

Deltakelsen er gratis, og varer så lenge hver enkelt deltaker har behov for det. Alle deltakerne skriver under en taushetserklæring. 

Kontakt oss for å få en uforpliktende samtale så vi kan fortelle mer om hvordan gruppene fungerer, svare på spørsmål og du kan fortelle oss hva du trenger.  Du kan sende mail til linktromso@gmail.com eller ringe oss på 413 33 186. 


"Livet har blitt lettere å leve etter at jeg startet i gruppen. Det hjelper å vite at jeg har de andre når de tunge tankene kommer. Jeg kjenner ikke på angsten i dag slik jeg gjorde før."


Hva forteller andre om det å gå i en slik gruppe? Se film laget av Selvhjelp Norge og The Human Aspect. 


LINK Tromsø og omegn skal bidra til:

  • Å fremme god psykisk helse og bidra til livsmestring blant innbyggerne i Tromsø ved å tilby et gratis lavterskeltilbud i form av selvstyrte samtalegrupper hvor mennesker hjelper seg selv i et gjensidig fellesskap av likesinnede. Gruppene er et tilbud både til direkte berørte og pårørende.
  • Å redusere opplevelsen av ensomhet og utenforskap. Forskning og erfaring viser at den gjensidige sosial støtte, tilhørigheten, aksepten og gjenkjennelsen som deltakerne opplever i en slik gruppe reduserer ensomhet og utenforskap og gir en indre trygghet, mestring, håp og økt livskvalitet.

LINK Tromsø & Omegn er finansiert med  tilskudd fra:

 Tromsø kommune og 

Sparebankstiftelsen Sparebank 1 Nord-Norge